USA

 

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od osób zamieszkałych w USA obejmuje w zasadzie tylko  roszczenia na rzecz dzieci.
Dochodzenie alimentów na rzecz rodzica, małżonka  jest możliwe tylko w wypadku jednoczesnego dochodzenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka.

W przypadku gdy dłużnik przebywa na terytorium USA i znany jest jego adres wierzyciel winien złożyć następujące dokumenty :

- podanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu  ( pobierz ),

- oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia (w przypadku dzieci pozamałżeńskich, zupełny

odpis aktu urodzenia),
- oryginał skróconego aktu małżeństwa,
- odpis wyroku zasadzającego alimenty z adnotacją o prawomocności i wykonalności,

- poświadczenie wykonalności wyroku ( wydaje sąd, który wydał orzeczenie ),

- ujednolicony wniosek o alimenty ( pobierz ),

- wniosek o wykonanie wyroku ( pobierz ),

- informacja o wyroku oraz oświadczenie o zaległościach ( pobierz ),

- numer konta bankowego wraz z danymi identyfikacyjnymi ( IBAN , BIC ) i adresem banku

w którym się ono znajduje.

W przypadku gdy nie jest znany adres zobowiązanego do alimentów, należy

złożyć następujące dokumenty:

- podanie do Prezesa  Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ( pobierz ),

 

- poszukiwanie osoby – majątku ( pobierz ),

Rejestr zmian dla: USA