Kanada

Wierzyciele dochodzący roszczeń od dłużników zamieszkałych w Kanadzie winni dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

  • oryginał skróconego aktu małżeństwa
  • oryginał skróconego aktu urodzenia dzieci
  • oryginał wyroku zasądzającego alimenty
  • szczegółowe wyliczenie zaległości alimentacyjnych (sporządzone własnoręcznie)
  • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dzieci
  • zaświadczenie o zarobkach rodzica sprawującego opiekę
  • oświadczenie majątkowe (sporządzone własnoręcznie)
  • wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych
  • dane dotyczące konta bankowego (z oznaczeniami niezbędnymi do obrotu zagranicznego IBAN/BIC, SWIFT)
  • zdjęcie dłużnika

Rejestr zmian dla: Kanada