Konwencja nowojorska

Jeżeli państwo na terytorium którego przebywa dłużnik jest uczestnikiem Konwencji Nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. ( Dz.U z 1961 r. Nr.17, poz.87) można niniejszych roszczeń dochodzić w oparciu o jej założenia. Należy zaznaczyć jednak, że w dniu 18 czerwca  2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 4/09 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2009 r. Nr 7.1 ), który ma pierwszeństwo stosowania przed Konwencją Nowojorską. Konwencję Nowojorską można stosować po tej dacie jedynie dla państw nie będących stroną niniejszego rozporządzenia.

W celu złożenia wniosku wierzyciel zwraca się do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Oddziału Administracyjnego (I piętro, pok. nr 124) z wnioskiem kierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego od dłużnika alimentacyjnego. Wierzycielowi pisemnie  podawany jest rodzaj dokumentów i informacji, które należy przygotować

Rejestr zmian dla: Konwencja nowojorska