Prezes Sądu

 

Zbigniew Krupa
Prezes Sądu Okregowego w Nowym Sączu

 

Ewa Ślusarczyk
Wiceprezes Sądu Okregowego w Nowym Sączu 

Przyjmowanie interesantów w każdy wtorek w godzinach 1200 - 1400 i środę w godzinach 1000 - 1200 w kolejności zgłoszeń i terminach ustalonych w Sekretariacie Prezesa Sądu.


Sekretariat
II p. pokój 236
tel.: 18 448-21-01
fax.:18 449-88-30
e-mail: sekretariatprezesa@nowysacz.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego:

 

1)Kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnatrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

a )kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd wymiaru sprawieliwości oraz innych zadań z zakresu ochrony prawnej

b )jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu

c) powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej,

 

2)Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżnościw orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,

 

3)Pełni inne czyności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-07-25
Publikacja w dniu:
2017-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-07-25
Publikacja w dniu:
2017-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d