Prezes Sądu

 

Zbigniew Krupa
Prezes Sądu Okregowego w Nowym Sączu

 

Ewa Ślusarczyk
Wiceprezes Sądu Okregowego w Nowym Sączu 

Przyjmowanie interesantów w każdy wtorek w godzinach 1200 - 1400 i środę w godzinach 1000 - 1200 w kolejności zgłoszeń i terminach ustalonych w Sekretariacie Prezesa Sądu.


Sekretariat
II p. pokój 236
tel.: 18 448-21-01
fax.:18 449-88-30
e-mail: sekretariatprezesa@nowysacz.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego:

 

 1.  Kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

    a ) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd wymiaru sprawiedliwości oraz innych zadań z zakresu ochrony prawnej,

-  co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres;

    b ) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych  asystentów sędziów danego sądu oraz kierownika i specjalistów   opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;

    c ) powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji  i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 2.  Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,.

3. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz przepisach odrębnych.

 

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-07-25
Publikacja w dniu:
2017-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-07-25
Publikacja w dniu:
2017-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d