Wykaz numerów telefonów

System Telekomunikacji CA z zapowiedzią słowną - tel.18 443 89 00

 

 

Biuro Obsługi Interesantów

Infolinia nr 801-800-122 (tylko dla telefonów stacjonarnych) lub nr 12 28-63-283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych), fax: 18 44-82-192, mail: boi@nowysacz.so.gov.pl

Informacja telefoniczna - Czytelnia akt (zamawianie, udostępnianie i przeglądanie akt sądowych)

Numer telefonu: 18 44-82-184, e-mail: czytelnia@nowysacz.so.gov.pl

 


 

Kierownictwo Sądu Okręgowego

 

Prezes Sądu Okregowego tel. 18 44-82-101

Wiceprezes Sądu Okregowego tel. 18 44-82-101

Sekretariat Prezesa tel. 18 44-82-101,
fax 18 44-98-830,mail -
sekretariatprezesa@nowysacz.so.gov.p l

 

 

Dyrektor Sądu Okręgowego tel.18 444-46-50

Sekretariat Dyrektora tel.18 444-46-50,
fax 18 44-98-850, mail-
sekretariatdyrektora@nowysacz.so.gov.pl

 


 

Wydziały

 

 

I Wydział Cywilny

mail -mailto:wydzialcywilnyso@nowysacz.so.gov.pl

Kierownik Sekretariatu tel.18 44-82-120

fax 18 44-98-825

 

 

II Wydział Karny

mail - wydzialkarny2so@nowysacz.so.gov.pl

Kierownik Sekretariatu tel/fax.18 44-82-129


Sprawy I instancji

mail-wydzialkarny1so@nowysacz.so.gov.pl

tel. 18 44-82-133

fax 18 44-82-134


Sprawy penitencjarne

mail-sekcjapenitencjarnaso@nowysacz.so.gov.pl

tel. 18 44-82-135

fax 18 44-98-835

 

Wykonywanie orzeczeń sądowych,księga należności tel. 18 44-98-834

 

III Wydział Cywilny Odwoławczy

mail-wydzialodwolawczyso@nowysacz.so.gov.pl

Kierownik Sekretariatu tel. 18 44-82-111

fax 18 44-82-115

 

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul.Pijarska 14

mail-wydzialpracyso@nowysacz.so.gov.pl

Kierownik Sekretariatu tel. 18 44-82-170

fax 18 44-82-171

 

 

Kurator Okręgowy ul.Pijarska 14,II piętro

 

Kurator Okręgowy tel. 18 44-82-151,

mai -kuratorokregowy@nowysacz.so.gov.pl

Zastępca Kuratora Okręgowego tel. 18 44-82-152

Sekretariat Kuratora Okręgowego tel.18 44-82-150

fax 18 44-98-851

 

 

Samodzielne stanowiska

Audytor wewnętrzny tel. 18 44-82-109,mail-audytor@nowysacz.so.gov.pl

St. Inspektor d/s biurowości tel. 18 44-82-155,mail-inspektor@nowysacz.so.gov.pl

Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych tel. 18 44-98-861, pelnomocnik_oin@nowysacz.so.gov.pl

St. Inspektor d/s obronnych tel. 18 44-98-860

 

Oddziały

 

Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego tel.18 44-82-144,mail-kierownikadm@nowysacz.so.gov.pl

 

Statystyka,dochodzenie roszczeń alimentacyjnych z zagranicy tel. 18 44-82-185, obrót prawny z zagranicą tel. 18 44-82-145, mail-statystyka@nowysacz.so.gov.pl

 

Zamówienia publiczne tel.18 44-82-186,  mail-zamowieniapubliczne@nowysacz.so.gov.pl

 

Sprawy gospodarcze tel.18 44-82-146, mail-gospodarczy@nowysacz.so.gov.pl

 

Biegli sądowi,sprawy socjalno-bytowe,bhp i ppoż. tel.18 44-82-147, mail-socjalnyso@nowysacz.so.gov.pl

 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego tel.18 44-82-138 fax 18 44-98-838, mail -pikrk@nowysacz.so.gov.pl

 

 

Stanowisko korespondencji tel.18 44-82-100, mail -korespondencja@nowysacz.so.gov.pl

 

Zespół informatyków tel.18 44-82-190, mail-informatyk@nowysacz.so.gov.pl

 

Archiwum wielozakładowe tel.18 44-98-820, mail-archiwumso@nowysacz.so.gov.pl

 

Ochrona budynku Sądu tel.18 44-82-139

 

 

Oddział Finansowy

Główny księgowy tel.18 44-82-140,mail-ksiegowosc@nowysacz.so.gov.pl

Z-ca gł.księgowego tel.18 44-82-141

Kasa Sądu Okręgowego tel. 18 44-82-143

Windykacja należności sądowych w sprawach cywilnych tel. 18 44 82 166

 

 

Samodzielna Sekcja Kadr

Kierownik sekcji tel.18 44-82-149,fax18 44-98-849 ,mail-kadry@nowysacz.so.gov.pl

 

 

Sekcja ds.inwestycji i remontów -Rynek 11 Ip

tel. 18 44-82-156,mail-inwestycje@nowysacz.so.gov.pl

 

 

Obsługa

Biuro podawcze dla Sądów Okręgowego i Rejonowego w Nowym Sączu tel. 18 44-85-239

 

 

Rejestr zmian dla: Wykaz numerów telefonów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2017-07-04
Publikacja w dniu:
2017-07-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2017-07-04
Publikacja w dniu:
2017-07-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2017-07-04
Publikacja w dniu:
2017-07-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2017-07-04
Publikacja w dniu:
2017-07-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d